Oświadczenie prasowe: 70 lat Generalnego Planu Wschodniego: Usuwanie źródła pierwotnego w wyniku poważnego nieprawidłowego zachowania ze strony Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (DFG) (pdf-file)

http://www.agrar.hu-berlin.de/fakultaet/profil/geschichte/gpo_pl
declaration/ asking for pardon for GPE of the faculty of agriculture and horticulture of Humboldt-University, may 28, 2002

........................................................................................................................................................................
IPN Poland reports of the opening of DFG exhibition NAUKA-PLANOWANIE-WYPEDZENIA: Generalny Plan Wschodni narodowych socjalistów (pdf-file)

DFG announces the locations and dates of the presentation of the exhibition on General Plan East in Poland in summer 2012 (pdf-file)

IPN announces the opening of the exhibition on General Plan East in Lublin on may 30, 12:00 AM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IPN supports the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Geneva, 1948/1951) (pdf-file)

Appeal for an inquiry concerning the Polish sponsor of the DFG exhibition, Sejm Marshall Ewa Kopacz

Severe misconduct and lack of honesty and accountability at the DFG exhibition on General Plan East NAUKA-PLANOWANIE-WYPEDZENIA (word-file)

 

documents / declarations

plans

press/ media

invitations

 

LIST INTENCYJNY, Absichtserklärung des Berliner Vereins mit Krakauer Memorialvereinigung, Krakow, 6 listopada 2003 r.

LIST INTENCYJNY, w sprawie upamietnienia ofiar Generalnego Planu Wschodniego, Panstwowy Muzeum na Majdanku, 20. 11. 2003

LIST INTENCYJNY, POLITECHNIKA LUBELSKA, REKTOR, Lublin, 14 kwietnia 2005r.

LIST INTENCYJNY, Wydzial Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 19.1.2007

LIST INTENCYJNY, BURMISTRZ MIASTA BIŁGORAJ , Starosta, BIŁGORAJ, 19.02.2007

LIST INTENCYJNY,  Prezydent Miasta Ostrołęka, Ostrołęka, dnia 14 maya 2008 roku

LIST INTENCYJNKY, Muzeum II Wojny światowej, dyrektor


7.  Proposal for a common German-Polish academic expedition to Zamość and Lublin via Kraków, Krakow, 6.4.2002

8.   Starostwo Powiatowe w Zamosciu, Dr. A. Bąk, Zamość, 12. grudnia 2002 r.

9.  Vorstand "Kinder der Region von Zamość", der Vorsitzende, Biłgoraj, 20.12.02 

10.  RECTOR UNIVERSITATIS IAGELLONICAE CRACOVIENSIS, Kraków, 23. grudnia 2002

11. Panstwowe Muzeum na Majdanku, dyrector, Lublin, 9.01.03

12.  Panstwowe Muzeum na Majdanku, Przewodnichacy Rady Muzeum, Prof. dr hab. Z. Mańkowski, Lublin, 22.01.03

13. Ks. Jan Słoma, Parafia Rzymskokatolicka, Cyców, dnia 28.03.2003 r.

14. Hist. Institut der Marie-Curie-Sklodowska Universität und Konferenz d. Präsidenten d. poln. Universitäten, Prof. J. Lewandowski, Lublin, 8.04.03

15. Wojewodschaftsamt von Lublin, 27. Mai 2003

16. Projektbefürwortung des Rektors der Universität Poznań, Prof. S. Lorenc, 18. Sept. 2003

17. Gymnasial-Geschichtslehrerin R. Bodys, Łukowa, 12 listapada 2003 r.

18. Rektor der Jagiellonen-Universität,  Krakow, 12 listapada 2003 r.

19. Verband der Kriegsveteranen und polit. Gefangenen, Łukowa, 17 listapada 2003 r.

20. Urzad Gminy,, 23-412 Łukowa, 17. listopada 2003 r.

21. Dom Kultury, Dyrektor, Łukowa, 17. listopada 2003 r.

22. Gymnasium Pawel Adam, der Direktor, Łukowa, 18 listopada 2003 r.

23. Handelsschule in Bilgoraj, 17. grudnia 2003 r.

24. Urzad Gminy, Skierbieszów, 1.04.2004 r.

25. Burmistrz Miasta Biłgoraj, 1. kwietnia 2004 r.

26. Starosta Bilgorajski, Biłgoraj, 2. kwietnia 2004 r.

27. Prezydent Miasta Zamość, Zamość, 21. kwietnia 2004 r.

28. Strosta Tomaszówski, Tomaszów Lubelski, 22. kwietnia 2004 r.

29. Prezydent Miasta Lublin, 6 maja 2004 r.

30. Posel na Sejm, Rzeczypospolitej Polskiej, Bogdan Lewandowski, Toruń, 19. maja 2004 r.

31. Urzad Gminy, Belzec, 17. 06. 2004

32. Starosta Hrubieszowski, Hrubrieszów, 17.06.2004

33. Burmistrz Miasta, Tomaszów Lubelski, 17.06.2004

34. Burmistrz Miasta Hrubieszowa, 17.06.2004

35.  Urzad Gminy, Aleksandrów, 18. czerwca 2004 r.

36. Prezydent Miasta Krakowa, Krakow, czerwiec 2004

37. Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydzial Nauk Humanistycznych Innstytut Historii, 28.06.2004

38. Szkola Podstanwowa im. Ozieci Zamojszczyzny, Zwierzyniec, 5. 07. 2004 r.

39. Jagiellonian University, Chair of Public International Law, Prof. dr. hab. K. Lankosz, Krakau, 7.07.04

40. Rocznica Wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego na Majdanku, 23 lipca 1944 - 23 lipca 2004

41. Burmistrz Zwierzyniec, 17.08.2004

42. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, 31.08.2004

43. Institut Historii, M.-C-Sklodowska-Universität, Lublin, 31.08.2004

44. Polska Akademia Nauk, Prof. E. Dmitrów, prof. E. C. Król, Berlin, 26.10.2004

45. Polska Akademia Nauk, prof. dr. hab. Eugeniusz C. Król, Berlin, 26.10.2004

46. Akademia Rolnicza im. Hugona Kollataja w Krakowie, 27.10.2004

47. Senator Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr. hab. Dorota Simonides, Opole, listopad 2004

48. Rektor Akademia Ekonomiczna w Krakowie, prof. dr. hab. Ryszard Borowiecki, Krakow, 25.11.2004

49.Lech Kaczynski, Prezydent M. St. Warszawy, 29. listopada 2004 r.

50. Institut Pamieci Narodowej, Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Norodowi Polskiemu, Warszawa, 30.11.2004

51. Stowarzyszenie Zydów Kombatantów i Poszkodowanych w II. Wojnie Swiatowej Organizacja Pozytku Publicznego, Zarzad Glówny, Warszawa, 30.11.2004

52. Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, dnia 1 grudnia 2004 r.

53. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych Przez III Rzesze, Zarzad Glówny, Warszawa, dn. 7.12.2004 r.

54. Panstowe Muzeum Stutthof, Sztutowo, 09.12.2004r.

55. Rada Ochrony Pamieci Walk i Meczenstwa, Warszawa, 03.01.2005 r.

56. Polski Zwiazek b. Wiezniow Politycznych Hitlerowskich Wiezien i Obozów Koncentracyinych, Kolo Miejjskie w Wejherowie, Wejherowo, dnia 6 stycznia 2005

57. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki, Prorektor, Krakow, 10.01.2005

58. Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie", Zarzad, Prof. Dr. Jerzy Sulek, Warszawa, 10.01.2005

59. UNIVERSYTET JAGIELLONSKI, Prorektor ds. dydaktyki, Prof. dr. hab. A. Chwalba, Kraków, dnia 10.01.2005r.

60. INSTYTUT HISTORYCZNY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, DYREKTOR, Warszawa, 14.01.2005r.

61. WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, RECTOR, Warsaw, 17th Janurary 2005

62. Abgeordneter im Sejm der RP, Helmut Paisdzior, Strzelce Opolskie, den 21. Januar 2005

63. Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Leiter des Warschauer Büros, P. Womela, Warschau, den 7. März 2005

64. Institut Pamieci Narodowej Lublin, Dyrektor, Lublin, 22.3.2005

65. Muzem Walki i Meczenstwa w Treblince, dyrektor, Siedlce, 24.03.2005

66. Prof. dr B. Barchanski, Akademie of Mining (AGH), Kraków, 6.4.2006

67. Stowarzyszenie Rodzin Katholickich Archidieceji Lubelskiej, Lublin, 13.04.2005

68. Prof. Dr. Hendryk Pierzcłala, Berg- und Hüttenakademie Krakau, 13. April .2006

69. Museum und Gedenkstätte Gross-Rosen, der Direktor, 05.05.2005

70. Muzeum Okregowe w Koninie Goslawicach, dyrektor dr. L. P. Nowak, Konin, 29.05.05

71. Stiftung "Glückliche Kindheit", die Bevollmächtigte für internationalen Jugendaustausch, Lublin, 06.06.05

72. Muzeum Pomorza środkowego w Słupsku, dyrector, Słupsk 7.09.2005

73. Zastepca Prezydenta Miasta Zielona Góra, M. Maciejkozlowski, Zielona Góra, 7. marca 2006r.

74. Uchwala Senatu Politechniki Lubelskiej z dniea 27 kwietnia 2006 r.

75. Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalne "Polonica"e.V., Berlin, 03.05.2006

76 Akademia Rolnicza w Lublinie, Prorektor Nauki, Prorektor Studenckich, Rektor, Lublin, 15 maja 2006 r.

77. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II, Lublin, dnia 16 maja 2006 r.

78. Akademia Medyczna w Lublinie, Rektor, Lublin, dnia 2006-05-17

79. Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jan Lopata, Lublin, 19 maj 2006 r.

80. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Rektor, Poznan, 12 czerwaca 2006 r.

81. Wyzsza Szkola Integracji Europejskiej, Rektor, Szczecin, dnia 20 czerwca 2006 r.

82. Collegium Civitas, prof. dr hab. J. Koralewicz, Rektor, Warzsawa, dnia 23.06.2006

83. Prezydent Miasta Wroclawia (Oberbürgermeister), Breslau, den 28. Juni 2006

84. Polska Rada Ekumeniczna, Direktor A. Wojtowicz, Warschau, den 14. Juli 2006

85. Akademia Rolnicza we Wroclawiu, Rector, Wrocław, 17 lipca 2006 roku

86. Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Rektor, Lublin, 19th of july 2006

87. Kierownik Urzedu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Warszawa, 31.8.2006

88. Pomorskiej Akademii Medycznej, Rektor, Prorektor ds. Nauki, Szczecin, 9.8.2006

89. Instytutu Pamieci Narodowej, Prezes, Warszawa, dn. 18.08.2006

90. Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojedanie", Przewodniczacy Zarzadu Fundacji, 25.8.2006

91. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Warszawa, 12 wrzesnia 2006 r.

92. Director of the Warsaw Rising Museum, Warsaw, Sept. 29, 2006

93 Uniwersytet Jagiellonski, Rector, Kraków, 3.10.2006

94. Prezydent Miasta Gorzów Wlkp, 9.10.2006

95. Rektor Uniwersytetu Opolskiego, Opole, dnia 16.10.2006 roku

96. Prezydent Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, 17.10.2006r.

97 Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, Opole, 16.11.2006r.

98. Panstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oswiecimiu, Oswiecim, 22 listopada 2006r.

99. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanislawa Staszica w Krakowie, Kraków, dn. 28.11.2006

100. Politechnika Opolska, Rektor prof. dr hab. inz. J. Skubis, Opole, 29.11.2006

101. Instytut Pamieci Narodowej, Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Dyrektor Oddzialu w Krakowie, Kraków, 2006-11-30

102. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Rektor, Poznań, 11 grudnia 2006r.

103. Akademia Muzyczna im I. J. Paderewskiego, Rektor, Poznań, 13 grudnia 2006

104.  Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Dyrektor, Kraków, 18 grudzien 2006 r.

105. Burmistrz Choszczna, Choszczno, 11 stycznia 2007 r.

106. Uniwersytet Zielonogórski, Rektor, Zielona Góra, 15 stycznia 2007r.

107. Senator Rzeczypospolitej Polskiej Prof. dr hab. Adam Bieła, Lublin, 17.01.2007 r.

108. Hrubieszowski Dom Kultury, Dyrektor, Hrubieszów, 25.1.2007

109. Posel do Parlamentu Europejskiego prof. dr Miroslaw Piotrowski, Lublin, 2007.01.25

110. Zwiazek Inwalidów Wojennych RP Zarzad Okregowy, Prezes Mgr. A. Fugiel, Kraków, dnia 1.II.2007 r.

111. Stowarzyszenie dzieci Zamojszczyzny Ziemi Bilgorajskiej, Prezes, Biłgoraj, dnia 2007-02-02

112. Prodziekan Wydzialu Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, 8.02.2007 r.

113. Muzeum Tradycji Niepodieglosciowych w Lodzi, Dyrektor, Łódź, dn. 12.02.2007

114. Uniwersytet Warszawski, Rektor, Warszawa, 14 lutego 2007 r.

115. Prezydent Miasta Zamość, Zamość, 19.02.2007

116. Wojewoda Malopolski, Kraków, dnia 19 lutego 2007 r.

117. Gimnazjum Nr.1 im. Sw. Jadwigi Królewej w Biłgoraju, Biłgoraj, 25 stycznia 2007 r.

118. Posel do Parlamentu Europejskiego, Professor of KUL, prof. dr. Z. Zaleski, Lublin/Bruxelles, 12.3.2007

119. Senator RP prof. dr hab. inż. Andrzej Gołaś, Kraków/ Warszaw, 20.3.2007 r.

120. Polska Akademia Umiejętności, Sekretarz Generalny, Prezes, Kraków, 22.3.2007

121. Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Stępiński, Uniwersytet Szczecin, 25.03.2007

122.
Miejskiego Osdodka Kultury w Moryniu, Dyrektor mgr. B. Ignaczak, Moryn, dnia 4 kwietnia 2007r.

123. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Dr. N. Obrycki, Szczecin, dn. 16 kwietnia 20076 r.

124. Collegium Polonicum Słubice, dyrector Krzysztof Wojciechowski, Słubice, dnia 19.04.2007

125. Politechnika Wrocławska, Rektor Prof. Tadeusz Luty, Wrocław, 19 kwietnia 2007 r.

126. Uniwersytet Łódź, Rektor, Łódź, 23 kwietnia 2007 r.

127. Uniwersytet  śląski w Katowicach, Rektor, Katowice, 25 kwnietnia 2007

128. Burmistrz Miasta i Gminy Debno, Debno, dn. 26.04.2007r.

129. Instytut Zachodni, dyrector Instytut Prof. dr hab. Andrzej Sakson, Poznań, dnia 2.05.2007

130. Burmistrz Mieskowic, Mieskowice, 8 maja 2007 r.

131. Panstwowe Muzeum na Majdanku, dyrector, Lublin, 8 maja 2007 r

132. Uniwersytet Gdanski, Rektor, Gdańnsk, 09.05.2007 r.

133.Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu, Rektor, Toruń, 10 maja 2007 r.

134. Prezydent Miasta Gdanska, Gdańsk, 10 maja 2007

135. Uniwersytet Szczecinski, Rektor, Szczecin, 14 maja 2007 roku

136. Instytut Pamieci Narodowej, Biuro Edukacji Publicznej Oddzial w Katowicach, Dyrector, Katowice, 14 maja 2007 r.

137. Politechnika Szczecinska, Rektor, Szczecin, 16 maja 2007 roku

138. Prezydent Miasta Łódźi, Łódź, 18. Maja 2007 r.

139. University of Agriculture in Szczecin, Rector, Szczecin, 21 may 2007

140.  Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Rektor, Rzeszów, 22 maja 2007 r.

141. Uniwersytet w Białymstoku, Rector, Białystok, may 24, 2007

142. Politechnika Łódźka, Rektor, Łódź, 29 maja 2007 r.

143. Ośrodek Bandań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Dyrector Prof. dr hab. Stanislaw Achremczyk, Olsztyn, 31.5.2007

144. Gdansk University of Technology, Rector, Gdańsk, 01 czerwaca 2007r.

145. Burmistrz Słubice, Słubice, dnia 04 czerwaca 2007r.

146.  Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,  Dyrektor Oddziału w Poznaniu, Poznań, dn. 5 czerwca 2007 r.

147. Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Prorektor prof. A. Koncicki, Olsztyn, 6.6.2007

148. Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie EDUCATIO, Pro Europa Viadrina, Wiceprezes, Witnica 6 czerwaca 2007

149. Prezydent Miasta Poznania, R. Grobelny, Poznań, dn. 26 czerwca 2007 r.

150. Akademia Sztut Pięknych w Warszawie, Rektor, Warszawa, 28 czerwcz 2007

151. Akademia Morska w Szczecinie, Rektor, Szczecin, 04. 07. 2007 r.

152. Burmistrz Miasta Gubina, Gubin, 13.07.2007r.

153. Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Hrubieszów, dnia 16 lipca 2007 r.

154. Rektor Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 10.07.2007 r.

155. Prezydent Miasta Szczecina, Szczecin, dnia 23.07.2007r.

156. Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, dnia 2007-08-29

157. Rzeczpospolita Polska, Minister Edukacji Narodowej, prof. dr Ryszard Legutko, Warszawa, dnia 01 wrzesnia 2007 r.

158. Burmistrz Kostrzyn nad Odrą , dr A. Kunt, 13.9.2007

159. Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, Tomaszów Lubelski, 2007-09-17

160. Rektor Politechniki Białystockiej, Białystok, dnia 24 września 2007 r.

161. Rektor Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, dnia 26 września 2007 r.

162. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Spraw Zagraniczny, prof. dr. Stefan Niesiołowski, Warszawa, dnia 02.10.2007

163. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Department Dziedzictwa Narodowego, Dyrektor, Warszawa, dnia 8 prździernika 2007r.

164. Prezydent Miasta Częstochowy dr inź. Tadeusz Wrona, Częstochowa, 2007-10-09

165. Burmistrz Sandomierza, mgr. Inź. Jerzy Borowski, Sandomierz, 17 października 2007 r.

166. Jagiellonian University, Rector, Krakow, 19 October 2007

167. Prezydent Miasta Kielce, Wojciech Lubawski, Kielce, 22 października 2007 roku

168. Prezydent Miasta Tarnowa, Tarnów 24 października 2007 roku

169. Prezydent Miasta Przemyśla, Przemyśl, dnia 26.10.2007 r.

170. Prezydent Miasta Radomia, Radom, dnia 8 listopada 2007 r.

171. Urząd Miasta w Jaśle, Burmistrz Miasta Jasła, Jasło, 19 listopada 2007 r.

172. Prezydent Miasta Katowice, Katowice, dnia 21 listopada 2007 r.

173. Instytut Filologii Germańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dyrektor Prof. dr M. Stebler, Lublin, 23.11.2007

174. Rektor Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego,  Radom, dnia 23 listopada 2007 r.

175. Wojewoda Podlaski, Dyrektor Generalny E. Wojewódko, Białystok, 26 listopada 2007 r.

176. Urząd Miasta  Siedlce, Referat Promocji i Kontaktów z Zagranicą, Siedlce, 28 listopada 2007r.

177.    Mayor of Gdynia, Dr. W. Szczurek, Gdynia, 2007-12-10

178.   Politechnicum Koszalin, Rektor, Koszalin, 3nd of janurary 2008

179. Prezydent Miasta Chełm, Chełm, 08 stycznia 2008 roku

180. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy, Rektor, 30.01.2008

181. Akademie Podlasie, Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. A. Jówko, Siedlce, 30.01.2008

182. Prezydent Miasta Torunia, Toruń, 1 lutego 2008 r.

183. Prezydent Miasta Suwałk, Suwałki, 6.02.2008

184. Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 6 lutego 2008

185. Urząd Gminy Słonsk, Wójt Gminy, Słonsk, 07.02.2008r.

186. Academie of Fine Arts in Craców, Craców 2008-02-11

187. Rzeczpospolitika Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departement Europy, Dyrektor Departamentu, Warszawa, dn. 6 marca 2008 r.

188. Rzeczpospolita Polska, Minister Edukacji Narodowej, Warszawa, 2008-04-02

189. Prezydent Miasta Łomźa, Łomźa, dnia 21 kwietnia 2008 roku

190. Minister Nauki i Szkolnicztwa Wyższego, prof. B. Kudrycka, Warszawa, 28.04.2008

191. Urząd Miasta Przasnysz, Burmistrz, Przasnysz, dnia 06.05.2008 r.

192. Urząd Miejski w Płońsku, Burmistrz, Płońsku, dnia 26. maya 2008 roku

193. Żydowski Instytut Historyczny – Instytut Naukowo-Badawczy, dyrector, Warszawa, 30.05.2008

194. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departement Dziedzictwa Narodowego, Dyrektor, Warszawa, 20.06.2008

195. Urząd Miasta Ciechanow, press office, 9.07.2008

196. Burmistrz Miasta Lubartów, Lubartów, 19 sierpnia 2008 r.

197. Prezydent Miasta Wejherowa, Wejherowo, dn. 21.08.2008 r.

198. Prezydent Miasta Radomsko, Radomsko, dnia 26 sierpnia 2008 r.

199. Prezydent Miasta Tomaszów Mazowiecki, 1 wrzesnia 2008 r.

200. Urząd Miasta Garwolin, Burmistrz, Garwolin, 22.09.2008 r.  

201. Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, Warszawa, 20.11.2008

202. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warschau, 13. Mai 2009

203. Museum des II. Weltkrieges Gdansk/Danzig, Direktor Prof. P. Machcewicz, 4. September 2009

204. NACZELNY DYREKTOR ARCHIWOW PANSTOWYCH, Warszawa, 28.10.2009

205. M. Burchard w lubelskim Archivum, 2010-05-30 (pdf-Datei)
 
or see link here:
http://www.lublin.ap.gov.pl/?p=tresc&id=145

206. Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków, 28 maja 2010

207. Burmistrz Miasta Mława, Mława, 2010-05-28

208. Krzystof Wilczynski MA, Poznań, 4.6.2010

209. Urząd Miasta Maków Mazowiecki, 09.06.2010

210. Burmistrz Miasta Działdowo, 21.10.2010

211: the Deputy speaker of the Polish Sejm, Jerzy Wunderlich, Warsaw april 22, 2012